Algemene Voorwaarden

Copyright
Elke gebruiker die een bijdrage levert aan Loverstime, draagt daarmee de rechten voor deze specifieke publicatie over aan Loverstime. Het creatieve recht van het oorspronkelijk aangeleverde product blijft bij de oorspronkelijke eigenaar.

Loverstime heeft het recht de bijdrage in te korten, te verlengen, vorm te geven en van een of meer passende illustraties te voorzien. Loverstime biedt de informatie via deze webblogs en applicaties aan belangstellenden aan en behoudt het copyright van de gepubliceerde bijdragen of onderdelen daarvan. Het is niet toegestaan om tekst, afbeeldingen of andere onderdelen van deze bijdragen in originele of gewijzigde vorm aan derden te distribueren zonder uitdrukkelijke toestemming van Loverstime.

Het is uitsluitend voor persoonlijk gebruik toegestaan publicaties op Loverstime en/of onderdelen ervan in de gepubliceerde vorm te kopiëren naar een computer en/of onderdelen te printen. Het is ook uitsluitend voor persoonlijk gebruik toegestaan om in eigen documenten verwijzingen naar deze publicaties en/of pagina’s op te nemen; verzenden naar geïnteresseerden mag uitsluitend onder vermelding van de volledige bron, waarbij tenminste Loverstime en publicatiedatum worden vermeld en liefst ook de weblink is opgenomen.

Aansprakelijkheid

De informatie, tekst, afbeeldingen, links en andere onderdelen op en van de webblogs van Loverstime worden als service aangeboden door Loverstime. Loverstime aanvaardt geen aansprakelijkheid voortvloeiende uit gebruik, onnauwkeurigheid of onvolledigheid van tekst, afbeeldingen, informatie, links of andere onderdelen op de webpagina’s, de server waar deze pagina’s zich op bevinden of andere servers die via deze web pagina’s benaderbaar zijn. De standpunten en meningen op deze site komen niet noodzakelijk overeen met die van Loverstime.

Bescherming persoonsgegevens

Loverstime behandelt de door gebruikers verstrekte gegevens met alle zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid. Als gevraagd wordt om gebruik van persoonsgegevens, zal expliciet worden aangegeven met welk doel. Loverstime zal ook dan de door u verstrekte persoonsgegevens niet doorgeven aan andere partijen anders dan de partijen die bij deze specifieke actie betrokken zijn, tenzij u hier toestemming voor hebt gegeven.

Bezoekersstatistieken
Voor statistische doeleinden worden bezoekersstatistieken van deze webblogs van Loverstime bijgehouden. Informatie zoals bezoekaantallen en bezoekfrequentie worden gebruikt voor intern onderzoek en verbetering van de website. Deze informatie is echter algemeen van aard en valt niet te herleiden tot de individuele bezoeker. De identiteit van de bezoeker blijft onbekend. Deze gegevens worden niet gekoppeld aan door gebruikers verstrekte persoonsgegevens.

Loverstime verhalen

Alle verhalen zijn 100% anoniem. Deze kunnen zijn een geheim, fantasie of andere relatie topic gedeeld voor advies of voor het bemoedigen van anderen. De personages, namen en/of plaatsen zijn om privacy redenen fictief en/of aangepast. Het is niet vanzelfsprekend dat een ingezonden verhaal gepubliceerd zal worden op onze website. Alle verhalen worden zorgvuldig beoordeeld en geselecteerd. Ingezonden verhalen welke inhoudelijk (deels) overeenkomen met een ander eerder gepubliceerd verhaal, zullen voor advies en/of begeleiding worden verwezen naar de crowd counseling feedback van dergelijke verhalen.

 ** Alle verhalen zijn het intellectueel eigendom van Loverstime. Elk ongeoorloofd gebruik van de inhoud voor publicatie, hetzij door elektronische verspreiding, televisie of enig ander medium, is strikt verboden**

Loverstime Don’ts

  • Val andere leden niet lastig en verstuur geen spam
  • Plaats geen berichten met een schadelijke, bedreigende, misleidende, lasterlijke, agressieve, racistische, vulgaire, beledigende, ongepaste, minachtende, gewelddadige, obscene of pornografische inhoud.
  • Plaats geen spam of onnodig lange teksten, probeer niet om stemmen te ronselen en plaats geen commerciële boodschappen of kettingbrieven op onze website.

Als je deze regels niet naleeft zal je een waarschuwing krijgen of geblokkeerd worden. In geval van ernstig misbruik word je meteen geblokkeerd, zonder voorafgaande waarschuwing en zonder mogelijkheid om nog toegang te krijgen.

Klachten en verbeterpunten

Lees het privacy statement en de gedragscode. Deze Algemene Voorwaarden vormen samen met het Privacy Statement en de Gedragscode de “overeenkomst” tussen jou en Loverstime. Door het gebruik van deze website stem je in met de Algemene Voorwaarden. Gebruik de website niet als je het niet eens bent met de Algemene Voorwaarden.

Website – gebruik en toegang

Loverstime is een 18+ service. De diensten die Loverstime aanbiedt zijn dus voor volwassenen van 18 jaar en ouder. Als je volgens de wetgeving in jouw land ouder moet zijn dan 18 om deze website te gebruiken geldt de minimumleeftijd van die wetgeving.

Met deze regels zorgen we ervoor dat Loverstime voor iedereen aangenaam blijft. Niet eens met de regels? Of heeft u klachten over een gebruiker? U wilt een suggestie doen? Of u wilt een gebruiker rapporteren?

Contact Loverstime via de contact optie op de website, via een Facebook prive bericht, per email info@loverstime.sr of via WhatsApp (597)8642042.

Copyright ©Loverstime 2016